Kurs florystyczny podstawowy to 20 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) nauczania łącznie, w tym:

- 10 godzin zajęć teoretycznych,

- 10 godzin zajęć praktycznych.

           Kurs florystyczny podstawowy przeznaczony jest dla osób, które:

  • posiadają minimum wykształcenie podstawowe,

  • mają zdolności manualne oraz zmysł estetyczny,

  • chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem.

Cena - 790 zł

           Podana cena zawiera:

   • 1. płytę CD z materiałami szkoleniowymi,

   • 2. kwiaty, dodatki florystyczne,

   • 3. narzędzia i inne materiały do zajęć praktycznych,

   • 4. przerwy kawowe,

   • 5. przygotowanie dokumentacji kursu,

   • 6. ubezpieczenie uczestnika.

Organizacja kursu

        Zajęcia w trybie:

    • weekendowym (trzy kolejne soboty i niedziele),

    • tygodniowym (2x3 dni - poniedziałek, wtorek, środa).

     UWAGA! KSIĄŻKA W CENIE SZKOLENIA

        Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

    • teoria barw i kompozycji,

    • florystyczne zasady kompozycyjne,

    • narzędzia florysty - materiałoznawstwo,

    • materiał roślinny,

    • florystyka okolicznościowa,

    • sztuka układania kwiatów w naczyniach,

    • dekoracje stołów,

    • florystyka ślubna,

    • florystyka żałobna.

Warunki ukończenia kursu

        Kurs florystyczny podstawowy nie kończy się egzaminem (przeprowadzany jest krótki sprawdzian pisemny z wiedzy teoretycznej). Zaliczają Państwo kurs florystyczny na podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. 18 godzin szkolenia) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu, na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w kursie, tematyka szkolenia jest dostosowana do potrzeb każdego kursanta. Kurs I stopnia skierowany jest do osób, które rozpoczynają swoją przygodą z profesjonalną florystyką, chcą zajmować się nią na co dzień. Podczas szkolenia I stopnia tematyka podejmowana jest od podstaw po zagadnienia bardziej zaawansowane, dlatego zapraszamy wszystkich bez względu na doświadczenie.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

        Dzięki szkoleniu każdy uczestnik:

    • dowie się jak wygląda aktualnie rynek florystyczny;

    • pozna barwy i zasady kompozycyjne;

    • zdobędzie podstawową wiedzę na temat teorii bukieciarstwa i jej historii, a także narzędziach i preparatach stosowanych do wykonywania kompozycji;

    • pozna najnowsze techniki wykorzystywane we florystyce;

    • pozna techniki pielęgnacji roślin, a także kompozycje roślin ciętych;

    • dowie się jakie ważne czynniki powinniśmy uwzględnić przy podjęciu decyzji zakupowej kwiatów;

    • zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu florystyki ślubnej, funeralnej czy okolicznościowej,

    • zdobędzie cenne informacje ze świata florystyki, pomocne na stanowisku pracy.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

        Umiejętności zdobyte na kursie florystyki pomogą uczestnikom w znalezieniu pracy w zawodzie bukieciarza - florysty. Po kursie wielu absolwentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkolenia dla florystów możesz pracować przede wszystkim na stanowisku florysty zarówno w małej kwiaciarni jak i w dużych przedsiębiorstwach florystycznych. Bardzo często floryści współpracują z architektami krajobrazu czy wnętrz, a także konsultantami ślubnymi.